Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyt med til Esma Birdi når hun deler sine erfaringer om den gode integration på skoler, i børnehaver, sygehusvæsenet, på kommunen, i politiet og i det private erhvervsliv.

Her får du baggrundsviden om bla. kultur, religio, traditioner, kønsroller og mange andre emner som udgør forskellen på mange etniske minoriteter og det danske samfund.

Lyt direkte her på siden - eller via et af de mange links herunder.

Mar 20, 2020

skole

Klasserumskultur

I denne episode taler vi om en helt specifik udfordring, som Esma Birdi møder jævnligt, nemlig den situation, hvor lærere og undervisere ikke får den fornødne ro til at undervise.

Problemet, der naturligvis ikke kun er kulturelt betinget, opstår når en gruppe elever manifesterer sig uheldigt.

I...


Mar 18, 2020

danmark

Selvintegration

Ordet findes vist ikke - men meningen forstår du sikkert. Den gode integration er ikke kun samfundets ansvar. Det er i meget høj grad også den enkelte borger af anden etnisk herkomst.

Derfor tager vi i denne episode fat på de ting som du selv kan gøre, hvis du er i målgruppen. Uanset om du er...


Mar 16, 2020

Hvem bestemmer hvad?

I denne episode kan du høre mere om forskellen på mænds og kvinders roller hos etniske minoriteter. Du får bla. baggrundsviden om hvorfor manden er familiens overhoved - og om årsagen til at det er kvinderne der styrer hjemmet.

Vi taler naturligvis også om de mange grunde der er til,...


Mar 16, 2020

social kontrol

Negativ Social Kontrol

I denne episode taler vi om hvad social kontrol er - og hvad det kan medføre af udfordringer for den det går ud over - og for dig der står midt i det, som skolelærer, pædagog eller socialrådgiver.

Du kan bla. høre om hvorfor social kontrol opstår og om hvad forskellen på negativ social...


Mar 14, 2020

opdragelse

Hvornår begynder den gode integration?

Optimalt begynder den, når barnet fødes. Men virkeligheden er ikke altid optimal. I denne episode kan du høre om, hvorfor en tidlig indsats er vigtig - og om hvad du som pædagog, lærer eller socialrådgiver kan gøre for at hjælpe etniske minoritetsforældre til at opdrage...