Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyt med til Esma Birdi når hun deler sine erfaringer om den gode integration på skoler, i børnehaver, sygehusvæsenet, på kommunen, i politiet og i det private erhvervsliv.

Her får du baggrundsviden om bla. kultur, religio, traditioner, kønsroller og mange andre emner som udgør forskellen på mange etniske minoriteter og det danske samfund.

Lyt direkte her på siden - eller via et af de mange links herunder.

Mar 20, 2020

skole

Klasserumskultur

I denne episode taler vi om en helt specifik udfordring, som Esma Birdi møder jævnligt, nemlig den situation, hvor lærere og undervisere ikke får den fornødne ro til at undervise.

Problemet, der naturligvis ikke kun er kulturelt betinget, opstår når en gruppe elever manifesterer sig uheldigt.

I denne episode ser vi isoleret på situationen, når den involverer unge af anden etnisk herkomst end dansk og vi ser helt specifikt på to udfordringer.

Den ene er støj og manglende opmærksomhed fra elevens side. Den anden er den situation hvor en gruppe unge taler indbyrdes på deres hjemlands modersmål og dermed ekskluderer andre.

Konklusionen på emnet er, at der er ting der skal løses på både elevens og skolens side - men også at det ofte er skolen der indirekte medvirker til problemets fortsættelse.

Det er sådan, at mange undervisere, lærere og skoleledere er bange for at tage fat ved problemet. De kan være uerfarne med situationen eller ligefrem berøringsangste.

Som det vil fremgå af podcasten, er løsningen netop at tage fat om problemet - gerne før det opstår - og absolut ikke ved at lade stå til, selv om det kan synes nemmere...

Tak fordi du lytter med :-)